LOURDY-Turín - -

Pútnicky zájazd do mestečka Lourdy-kde strmé skaly Pyrenejí a čaro magického miesta zanechá v nás pokoj a naplnenie ducha. ubezpečíme sa v prioritách života a naberieme duševnú silu.Cestou späť sa zastavíme v Taliansku v meste Turín.

Doprava

klimatizovaný autobus

Stravovanie

2x raňajky- 2x večera

Ubytovanie

- v hoteli v centre-vlastné soc.zariadenie

Príplatky a zľavy

- poistenie/insolventnosť 13,20,-€ osoba/pobyt
- ubytovanie v jednotke 55,-€

Program zájazdu

1.deň-
odchod v ranných hod.presun po trase do Francúzska-cestou hygienické prestávky cca každé 3 hod.na benzínkach s možnosťou občerstvenia a hygieny-noc v autobuse
2.deň-
ranná hygiena-presun -o cca 15.00 príchod do LOURD-prehliadka pútnického mesta-osobné voľno-ubytovanie-večera-sviečková pobožnosť
3.deň-
raňajky- prehliadka mesta LOURDY-rodný dom Sv.Bernadetty-Jaskyňa zjavenia-komplex bazilík -Podzemná bazilika Pia X-krížová cesta-osobné voľno-ubytovanie-večera -sviečková pobožnosť
4.deň-
raňajky-náboženský program v LOURDoch-možnosť kúpania sa v bazénoch-pobožnosti-o cca 14.00 presun späť po trase
5.deň-
ranná hygiena-príchod do TURÍNa -prehliadka mesta-pôsobisko Dona Bosca-turínske plátno-osobné voľno-po 9 hod.bezpečnostnej prestávke presun späť-noc v autobuse
6.deň
príchod do BA-v ranných hod.-následne nástupné miesta podľa dopravnej situácie

Pokyny

cca 5 dní pred cestou

Iné

V CENE ZÁJAZDU: 2x ubyt.- 2x raňajky- 2x večera-doprava-sprievodca-DPH

NIE JE V CENE : poistenie/insolventnosť