ZĹAVY POZNÁVACIE a PÚTNICKÉ zájazdy - -

poznávacie a pútnické zájazdy
zľava 10% zo zákl.ceny zájazdu- platená záloha 30% - nákup do 31.1.
KOLEKTÍVY -MIESTA ZDARMA
zľavy neplatia pre kolektívy-karneval -1 dňové zájazdy
- spájanie zliav nie je možné